درباره‌ی خانه‌ی لیرک

به جغرافیای ایران کهن سفر کنید،
به دامنه‌های زاگرس جنوبی…
در قلب یکی از غنی‌ترین حوزه‌های تمدنی فلات ایران، «لیرک» میزبان شماست.

خانه لیــرک ابتدای سـال ۱۳۹۹ در ده تاریخــی ســیوند و با اتصال قدیمی‌ترین خانه‌های این روستا (خانه‌ی محمودی و خانه‌ی صفایی) به هم بنا گذاشته شد. این گونه مفهوم «اتصال» برای ما معنا گرفت.
هدف اولیه‌ی فعالیت ما در لیرک ترویج «گردشگری فرهنگی» و تمرکزمان بر طراحی و اجرای رویدادهای فرهنگی و هنری است. سعی می‌کنیم با فراهم آوردن امکانات لازم، اتصالی مفید و خلاقانه بین مخاطبان و هنرمندان رشته‌های مختلف پدید آوریم.
حضور شما را در «لیرک» ارج می‌نهیم و هر آن‌چه از فن و مهارت  مهمان‌داری آموخته‌ایم به کار می‌گیریم، باشد که اُنس و اُلفتی بین‌مان شکل بگیرد.